Рецепции

Рецепциите Cool Star са проектирани като модулна система. Дизайнът им е съобразен с бар-линиите, като естествено продължение на лоби-бара, както и със стандартните ергономични изисквания. Конструкцията дава възможност за вграждане на касети за ключове, сейфове за ценности, компютърни системи за контрол и отчетност, картотеки и др.