Дървени стелажи

ЗЕЛЕНЧУКОВ СТЕЛАЖ

Основа: 500 мм
Височина: 2250 мм
Дължина: 900 мм
Ширина: 600 мм
Плотове: 3х500 мм
КРАЙСТЕНЕН СТЕЛАЖ

Основа: 500 мм
Височина: 2250 мм
Дължина: 900 мм
Ширина: 500 мм
Плотове: 4х400 мм
ОСТРОВЕН СТЕЛАЖ

Основа: 2х400 мм
Височина: 1450 мм
Дължина: 900 мм
Ширина: 800 мм
Плотове: 6х400 мм
СТЕЛАЖ ЗА ХЛЯБ

Основа: 500 мм
Височина: 2250 мм
Дължина: 970 мм
Ширина: 500 мм
Плотове: 1х500 мм