Метални стелажи

КРАЙСТЕНЕН СТЕЛАЖ С ПЛЪТЕН ГРЪБ
 
Основа: 400, 500, 600 мм
Височина: 1850, 2250 мм
Плотове: 4х300, 4х400, 4х500мм
Дължина: 550, 650, 750, 970, 1250 мм
 
КРАЙСТЕНЕН СТЕЛАЖ С ТЕЛЕН ГРЪБ
 
Основа: 400, 500, 600 мм
Височина: 1850, 2250 мм
Плотове: 4х300, 4х400, 4х500мм
Дължина: 550, 650, 750, 970, 1250 мм
КРАЙСТЕНЕН СТЕЛАЖ С ПЕРФОРИРАН ГРЪБ
 
Основа: 400, 500, 600 мм
Височина: 1850, 2250 мм
Плотове: 4х300, 4х400, 4х500мм
Дължина: 550, 650, 750, 970, 1250 мм
 
ЪГЛОВ СТЕЛАЖ ВЪНШЕН
 
Основа: 400, 500, 600 мм
Височина: 1850, 2250 мм
Плотове: 4х300, 4х400, 4х500мм
Дължина: 130 мм
Шапка: 300, 400, 500 мм
ЪГЛОВ СТЕЛАЖ ВЪНШЕН
 
Основа: 400, 500, 600 мм
Височина: 1850, 2250 мм
Плотове: 4х300, 4х400, 4х500 мм
Дължина: 130 мм
 
ДЪЛБОК ЪГЛОВ СТЕЛАЖ ВЪТРЕШЕН
 
Основа: 400, 500, 600 мм
Височина: 1850, 2250 мм
Плотове: 4х300, 4х400, 4х500 мм
 
ОСТРОВЕН СТЕЛАЖ ДВОЕН
 
Основа: 2х400, 2х500, 2х600 мм
Височина: 1450, 1850 мм
Плотове: 6х300, 6х400, 6х500 мм
8х300, 8х400, 8х500 мм
Дължина: 550, 650, 750, 970, 1250 мм
ОСТРОВЕН СТЕЛАЖ ЕДИНИЧЕН
 
Основа: 1х400, 1х500, 1х600 мм
Височина: 1450, 1850 мм
Плотове: 3х300, 3х400,36х500 мм
4х300, 4х400, 4х500 мм
Дължина: 550, 650, 750, 970, 1250 мм
ЗЕЛЕНЧУКОВ СТЕЛАЖ ДВОЕН
 
Основа: 500 мм
Височина: 2250 мм
Дължина: 750, 970 мм
Кошници: 1х400, 1х500, 1х600 мм
 
СКЛАДОВ СТЕЛАЖ 
 
Основа: 900, 1200 мм
Ширина: 500 мм
Височина: 2000 мм
Товароносимост: 0,8, 1.0 т.