Хладилни камери

Проектиране и изграждане на ниско - и среднотемпературни хладилни камери за съхранение на хранителни и нехранителни продукти по индивидуално задание, предназначени за предприятия от хранително - вкусовата промишленост (плодохранилища, мандри, месарски цехове и др.), фармацевтичната промишленост, ресторанти, хотели, супермаркети и др. търговски обекти..